Vaši kvadrati naša su briga.

Zatraži ponudu!

Geokvadrat d.o.o. tvrtka je za izvođenje i organizaciju geodetskih poslova i digitalnih informacijskih sustava. Posjedujemo suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina te ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG).

Nudimo izradu svih vrsta geodetskh usluga iz domene katastarskih poslova (geodetski projekti, situacijski nacrti, parcelacije i upisi objekata, usklađenja i slično) i inženjerske geodezije (sve vrste industrijskih iskolčenja, praćenja gradnje i kontrole izvedenog stanja).

Sukladno novome Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju, nudimo izradu geodetskog projekta, koji objedinjava geodetske usluge za potrebe izgradnje i evidentiranja zgrada i drugih građevina.

Posjedujemo Suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskh poslova na teritoriju cijele Republike Hrvatske, ali većinom poslujemo na području Sisačko-moslavačke (Kutina, Sisak, Popovača, Novska...) i Zagrebačke županije (Velika Gorica, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja, Dugo Selo, Ivanić Grad, Križ, Sv. Ivan Zelina, Vrbovec...), te na području grada Zagreba.


Zatražite ponudu za uslugu koju trebate! Cijene naših usluga određujemo na osnovi uvida u situaciju na terenu, situaciju evidentiranih podataka u katastru i zemljišnjoj knjizi, veličini, obliku čestice, zaraštenosti i izgrađenosti te rokovima izrade.

Povoljno i kvalitetno izrađujemo sve vrste geodetskih podloga i usluga.